Årsmøte

10.mars arrangerer Kvass Ulvungen FK årsmøte for sine medlemmer. Velkommen!

 

Årsmøte

Kvass/Ulvungen

Klubbhuset Ålvundfjord Stadion

Tirsdag 10.03.2020 kl. 19:00

Saksliste

  1. Godkjenne de stemme berettigede
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Konstituering
  4. Årsmeldinger
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Kontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

 

Styret Kvass/Ulvungen FK