Årsmøte 15.mars 2021

Fossheim måndag 15.mars kl.19.00

Sakliste:

1. Godkjenning av dei som har stemmerett

2. Godkjenning av innkalling

3. Konstituering

4. Årsmeldingar

5. Rekneskap

6. Budsjett

7. Kontingent

8. Innkomne saker

9.Val

Forslag som skal behandlast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast ei veke før årsmøtet.

Verlkome! 

Styret for Kvass/Ulvungen FK