Smisetnebba

1175 moh

-Start fra Smiset eller Rødset (Ålvundeid). Bratt og krevande. 3-4 timer på turen opp. 

Frå Smiset er det merka sti. Her du kjem du rett opp på toppen.

Ved å gå frå Rødset på Ålvundeid har du ei flott kjensle av å gå på fjellryggar i høgfjellet. Her er det ikkje merka, men i fint ver er det svært god oversikt over fjellet. Viss du går denne vegen ser du ei spesiell rogn som er planta i eit lunt hol like før toppen.

Viss du er ekstra sprek kan du få med deg både Flånebba og Smisetnebba på same tur.

Eg vil gjerne anbefale opp frå Rødset og ned til Smiset som ein flott tur.(Arne Drøpping)