Valåsen

243moh

Start fra:

-Røkkum fellesbeite (ta av ved Drøppingskiftet mot Røkkum). Der den beste vegen går til høgre til Røkkun gard kan du gå eller kjøre vidare til Røkkum fellesbeite(fjøs). Lett trase, 30 minutter. Barnevennleg. Delvis merka og svært tydeleg veg/sti fordi det er mange som går her.

-Setervika på Neslandet (ca 1.5 km fra Røkkumfergekai) skilt ved veien. 45 minutter. Følg ein skogsveg nesten til toppen og tydeleg sti etterpå.